Израда процена и планова

Развојно Иновациони Систем нуди услуге израде докумената из области ванредних ситуација и приватног обезбеђења. Поседује овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања издато од стране МУП-а, као и лиценцу за вршење послова процене ризика у заштитити лица, имовине и пословања која је такође издата од стране МУП-а.

У циљу заштите животне средине, за штампање пословних докумената,
користимо рециклирани папир

Рециклирањем једног пакета папира се чува око 79,4 l воде, 16,3 kW електричне енергије и 7,5 kg дрвета. За прављење нерециклираног папира потребо је око 40% више енергије, а загађење ваздуха је 90% веће у односу на загађење ваздуха приликом процеса рециклирања.