Обука

Обука кандидата за полагање посебног стручног испита за добијање лиценце за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања

Развојно Иновациони Систем д.о.о. је овлашћено правно лице за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018) и Правилником о условима које морају испуњавати правна лица за издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, начину израде и садржају плана и програма обуке („Службени гласник РС”, бр. 13/2019).

Стручна обука се организује за физичка лица као предуслов за полагање стручног испита пред комисијом МУП-а РС и добијање лиценце за процену ризика.

полазника

дана

наставна часа

минута час

Обуку спроводе лиценцирана лица, са дугогодишњим искуством у изради докумената из области ванредних ситуација. Укупно трајање стручне обуке, а на основу Програма обуке, је 32 наставна часа подељена у 4 дана. Обука се састоји из теоријског (предавање) и практичног (вежбе, радионице) дела подељена по наставним часовима и то: 16 наставних часова теоријске обуке и 16 наставних часова практичне обуке. Наставни час траје 45 минута. Након завршене стручне обуке издаје се Потврда.

Обука за Посебан део стручног испита састоји се од три наставне области подељене на наставне јединице и то:

  1. Систем заштите и спасавања;
  2. Процена ризика од катастрофа;
  3. План заштите и спасавања.

Пријаве за следећу обуку су у току!

Обука се одржава у просторијама фирме Развојно Иновациони Систем д.о.о. и траје 4 дана.
Пријаве се врше путем обрасца који се налази у дну стране или путем телефона 011/436-04-48.
30.000 рсд
за физичка и правна лица
У цену је урачунат ПДВ
18.000 рсд
за студенте факултета безбедности, факултета политичких наука и правног факултета који су завршили студије у последњих 5 година
попуст важи само уколико се уплата изврши у целости
у цену је урачунат ПДВ
  • Трошкови испита нису урачунати у цену обуке
  • Цена испита износи 15.000 рсд (ПДВ је урачунат у цену)

Образац пријаве