Противпоплавни систем

Противпоплавни систем RIS MPPS 2020

Производ RIS MPPS 2020 је мобилни противпоплавни систем који се састоји од туба изграђених од TPU материјала које се пуне водом. Тубе нису трајно везане једна за другу, а када се постављају могу да се постављају самостално, две (једна уз другу) или две једна уз другу и трећа на њих. Производ се производи у варијантама BASIC, WT, BASIC+, WT+

Када се тубе постављају две једна уз другу, повезују се гуртнама на два тачно одређена места, кроз прорезе у случају да је једна од туба модел WT односно WT+. Када се поставља и трећа на њих, онда се и она обухвата гуртнама, које се у адекватном броју испоручују уз производ. Уз производ се испоручује и одговарајући број прикључних црева које се састоји од усисног црева дужине 3 метара унутрашњег пречника 52 mm, жичано ојачано, са брзом спојком за Monsun вентил са једне стране и брзом спојком Storz.

BASIC

RIS MPPS 2020

Дужина: 5, 10 и 20 m

Висина/пречник туба: 90 cm.

Материјал: TPU Polyester 1100 dtex 1000g/m2, пресвучен са обе стране

Боја материјала: Наранџаста

Сигурносни вентил: max 0.33 bar са горње стране

Вентил – одушак ради мануелне контроле притиска.

Флуоресцентни додатак: Трака димензија 1 m која је залепљена бочно

2 „Monsun“ вентила за пуњење водом и пражњење машинским путем са горње стране

2 отвора на својим крајевима за пражњење отицањем воде

Спајање материјала и делова: Технологија високофреквентног варења (HF welding)

Ознаке о смеру постављања, граници приликом спајања туба по дужини, висини максималног притиска сигурносног вентила и основни подаци о производу

WT

RIS MPPS 2020

BASIC

+

Додатак „постељице“ 
Залепљен материјал
ширине 2,05 m
по целој дужини тубе
обезбеђује потпуну
водонепропусност

BASIC+ и WT +

RIS MPPS 2020

 BASIC/WT

+

Storz брзa спојкa
за пуњење
на средини тубе
са горње стране

Галерија RIS MPPS 2020