СИУВС – DRIS

Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама

Развојно Иновациони Систем д.о.о. је власник ауторских права на софтверској апликацији СИУВС – Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (Disaster Risk Identification System – DRIS) која омогућава једноставно ажурирање и прегледност свих података из Процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања (DRIS-SIUVS 1.0), Планова смањења ризика  и Оперативних планова одбране од поплава (DRIS-SIUVS 2.0), од значаја за ефикасно доношење одлука које се односе на смањење ризика и управљање ванредним ситуацијама.

СИУВС је настао као део пројекта „Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије, Подршка пројекту свеобухватног система раног упозорења“, SRB-SDC-DRM-ETE-2018-14, који је подржан од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама је у фази имплементације у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, а одговарајуће приступне лозинке су предате надлежним државним органима.

Мобилна апликација СИУВС

Најновија верзија апликације СИУВС (DRIS-SIUVS 3.0 mobile) омогућава, поред различитих информативних функција, комуникацију између Штаба за ванредне ситуације и свих грађана који преузму апликацију. На тај начин Штаб за ванредне ситуације, односно овлашћено лице, путем СИУВС система може да шаље нотификације на телефоне грађана о било ком ванредном догађају који се очекује или се дешава на територији општине и упутства за понашање у таквој ситуацији.

Мобилну апликацију СИУВС можете преузети бесплатно на Google Play продавници.

Стојимо вам на располагању за додатне информације.