Вести

Годишњи семинар „Управљање ризиком од катастрофа – Изазови и перспективе“ 2021. године

Претходне недеље од 24. до 26. новембра, у сарадњи са Факултетом безбедности и општином Уб, одржан је Годишњи семинар под називом „Управљање ризиком од катастрофа – Изазови и перспективе“. На семинару су се разрађивале теме о дигиталним решењима управљања ванредним ситуацијама, искуствима примењивања Закона о смањењу ризика од катастрофа, противпоплавном систему „РИС МППС 2020“ и специјалистичким студијама на Факултету безбедности у области смањења ризика од катастрофа. Говорници на наведеним панелима су били представници Факултета безбедности, ЈВП „Србијаводе“, Сектора за ванредне ситуације МУП-а и Развојно Иновационог Система.

Током панела у вези са дигитализацијом решења у управљању ванредним ситуацијама, говорило се о дигиталној платформи коју је развило ЈВП „Србијаводе“ – Водни информациони систем (СВОДИС). Систем је  комплексан и темељан, чији је основни елемент геопортал. Речи је било и о уносу, прикупљању и коришћењу унетих дигиталних података у платформу СИУВС, од стране Сектора за ванредне ситуације, као једном од основних елемената формирања Регистра ризика од катастрофа, који је предвиђен Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредних ситуација.

Панел расправа резервисана за тему искуства у спровођењу Закона о смањењу ризика од катастрофа и других нормативних решења, протекла је веома активно, где су учешће у расправи узели и учесници, представници општина и градова који су присуствовали семинару. Током излагања, размењивана су искуства општина и градова у спровођењу законске нормативе из области ванредних ситуација, као и потенцијалних будућих нормативних промена и измена које би олакшале и унапредиле управљење ванредним ситуацијама.

Речи је било и о мобилном противпоплавном систему „РИС МППС 2020“ који је развио Развојно Иновациони Систем, уз презентацију нових техничких решења, његових могућности и широке и лаке примене у заштити становништва, инфраструктуре и културних и материјалних добара од поплава.

Факултет безбедности, као један од организатора семинара, изложио је свој програм студирања на свим нивоима студија, док је посебан акценат био на мастер програму – Управљање ризицима од елементарних и других непогода и специјалистичим студијама – Процена безбедносних ризика. У кратким цртама су презентовани наведени студијски програми, њихов садржај, циљ и сврха.