Вести

Одржана обука за добијање лиценце

Завршена прва обука у 2021. години за добијање лиценце за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања, коју је похађало 10 полазника, којима су предавања из области Систем заштите и спасавања, Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања одржали лиценцирани запослени Развојно Иновационог Система д.о.о. са дугогодишњим искуством у изради докумената из области ванредних ситуација.

Обука је трајала током четири дана, 23. 24. 30. и 31. јула у просторијама фирме Развојно Иновациони Систем д.о.о. у Београду. Полазници обуке су стекли адекватна знања из поменутих области, па су сходно томе сви полазници стекли право на полагање стручног испита за добијање лиценце за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите. Испит ће се одржати у року од 60 дана од последњег дана обуке.