Вести

Испит за добијање лиценце

Одржан испит за добијање лиценце

После четворомесечног одлагања одржавања испита за добијање лиценце за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, услед новонастале ситуације са вирусом Covid-19, испит је одржан 6. јула, са почетком 13h.

На испит је изашло 10 кандидата, од којих је 9 успешно положило све три области предвиђене Правилником о стручном испиту за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (Сл. гласник РС 87/18).