Вести

Обука употребе СИУВС-а

Обука употребе СИУВС-а (Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама) (DRIS-а – Disaster Risk Integrated System) одржана је у Руми, у свечаној сали хотела Парк, 11 јуна 2020. године. Представници наше фирме су присутним лицима из јединица локалне самоуправе, Одељења и Управа за ванредне ситуације на територији АП Војводине, по први пут представили Планове смањења ризика од катастрофа у оквиру СИУВС платформе. Само пар дана касније, 16. јуна 2020. године, обука употребе СИУВС платформе, одржана је у Прокупљу, у свечаним просторијама хотела Hammeum, на којем су присуствовали представници локалних самоуправа и Одељења и Управа за ванредне ситуације из централне и јужне Србије.

Пројекат реализације, уноса података, обуке и коришћења платформе је под покровитељством Светске банке уз међусобно посредовање Канцеларије за управљање јавним улагањима.