Вести

Обука за добијање лиценце

Завршена прва обука у 2020. години за добијање лиценце за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања, коју је похађало 8 полазника, којима су предавања из области Систем заштите и спасавања, Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања одржали најеминентнији предавачи Сектора за ванредне ситуације, који иза себе имају богато теоријско и практично искуство вођења обука и управљања ванредним ситуацијама. Обука је трајала током четири дана, у просторијама Факултета безбедности у Београду. Полазници обуке су стекли адекватна знања из поменутих области, па су сходно томе сви полазници стекли право на полагање стручног испита за добијање лиценце за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите. Испит ће се одржати у року од 60 дана од последњег дана обуке.